Entreetoets taal: de onderdelen van bijles taal op een rijtje

Het onderdeel ´taal´ van de entreetoets is opgedeeld in meerdere modules, namelijk schrijven, begrijpend lezen, spelling en woordenschat. Alle leerlingen die de entreetoets maken moeten worden getoetst op deze onderwerpen. Daarnaast zijn er ook modules die niet verplicht zijn, onder andere grammatica en leestekens. Deze twee onderwerpen vinden wij wel heel belangrijk, deze zullen dan ook in de training behandeld worden. De modules op een rijtje:

  • Schrijven: 50 opgaven
  • Spelling: 60 opgaven, waarvan 30 opgaven over werkwoordspelling en 30 opgaven over niet-werkwoorden
  • Begrijpend lezen: 50 opgaven
  • Woordenschat: 60 opgaven
  • Grammatica
  • Leestekens

Direct aanmelden voor de online training taal?

Je kind aanmelden

Schrijven

In de module ´schrijven´ leren kinderen kritisch te kijken naar geschreven teksten en leren ze ook hoe deze teksten verbeterd kunnen worden. In de entreetoets krijgen leerlingen stukken tekst te lezen waar nog foutjes in staan. Ze moeten dan beantwoorden hoe dit het beste verbeterd kan worden. In de training zullen de kinderen leren hoe ze dit het beste kunnen aanpakken en ervaring opdoen met de vraagstelling zoals ook in de entreetoets gebruikt wordt.

Begrijpend lezen

In de module ´begrijpend lezen´ wordt gewerkt aan het begrijpen van teksten en het beantwoorden van vragen over de inhoud van de tekst. Omdat de entreetoets op alle onderdelen veel taal bevat is dit een belangrijke module. Hoe beter leerlingen dit beheersen hoe beter ze de overige vragen ook kunnen beantwoorden. Eén van de dingen waar mee geoefend wordt is het in de juiste volgorde plaatsen van een aantal zinnen om een logisch verhaal te krijgen.

Spelling

In de module ´spelling´ wordt gewerkt aan het leren van de spellingsregels, zowel voor werkwoorden als voor moeilijke woorden. Kinderen leren door herhaling. Daarom zal in de training uitgebreid aandacht worden besteed aan het herhalen van de spellingregels zoals die op school geleerd zijn. Ook zullen de leerlingen veel mogelijkheden krijgen om te oefenen met het spellen.

Woordenschat

De module ´woordenschat´ bestaat uit verbeteren van taalbegrip en woordkennis. In de entreetoets wordt van leerlingen verwacht dat ze in staat zijn om de juiste definities van woorden te kiezen. Ook moeten leerlingen woorden kunnen herkennen die ongeveer hetzelfde betekenen. Dit zijn vaardigheden die zich vooral ontwikkelen door veel te oefenen. Hoe meer leerlingen in aanraking komen met taal hoe beter ze deze vaardigheden ontwikkelen.

Grammatica en leestekens

In de modules ´grammatica´ en ´leestekens´ wordt uitleg gegeven over de grammatica regels en het juiste gebruik van de leestekens. De grammatica regels en de regels over het gebruik van leestekens zijn op school geleerd, maar zullen in de training nogmaals herhaald worden. Op het tempo dat aansluit bij de mogelijkheden van de leerling.

entreetoets taal groep 7

Bereid je kind voor op de entreetoets!
Bijles taal voor alle kinderen in groep 7.

Elke week bijles voor € 32,50 per maand.