Entreetoets rekenen: wat je kind krijgt bij de wekelijkse bijles rekenen

Het onderdeel ´rekenen´ van de entreetoets bestaat uit drie modules. Namelijk ´getallen en bewerken´, ´verhoudingen, breuken en procenten´ en als derde ´meten, meetkunde, tijd en geld´. De entreetoets rekenen is een toets die niet alleen een beroep doet op rekenkundige vaardigheden. Er wordt ook een beroep gedaan op de taalvaardigheid. Leerlingen moeten in staat zijn om een som te halen uit een stuk tekst. Naast het verbeteren van de rekenvaardigheden van de leerlingen zal er in de training ook aandacht geschonken worden aan het leren lezen van rekenopgaven. De drie modules op een rijtje:

  • Getallen en bewerkingen: 45 opgaven
  • Verhoudingen, breuken en procenten: 25 opgaven
  • Meten, meetkunde, tijd en geld: 50 opgaven

Online training rekenen: direct aanmelden?

Meld je kind aan

Getallen en bewerken

Getallen en Bewerken is de eerste module. Binnen deze module behoren de vaardigheden optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, hoofdrekenen en getalbegrip. De reken opgaven in de entreetoets bevatten veel taal. De leerlingen moeten in staat zijn om vanuit de tekst te achterhalen hoe ze tot het juiste antwoord moeten komen. Een opgave zou bijvoorbeeld kunnen zijn: ´Het schoolreisje kostte € 500. Er gingen 100 kinderen mee, hoeveel koste het per kind?` De eerste stap die ze moeten maken is bedenken hoe ze tot het juiste antwoord komen, vervolgens moeten ze dan tot het juiste antwoord komen. In de training wordt aandacht besteed aan het leren lezen van de sommen. Maar ook aan het tot de juiste oplossing komen.

Verhoudingen, breuken en procenten

De tweede module is verhoudingen, breuken en procenten. In deze module moeten leerlingen bijvoorbeeld de prijs van drie potjes pindakaas met elkaar vergelijken en dan bepalen welke in verhouding het goedkoopst is. Ook moeten leerlingen in staat zijn om breuken bij elkaar op te tellen, breuken vereenvoudigen en een breuk kunnen maken bij een verhaaltje. Verder zal in de training aandacht besteed worden aan het rekenen met procenten.

Meten, meetkunde, tijd en geld

De derde module is meten, meetkunde, tijd en geld. Bij het onderdeel ´meten´ kunnen de leerlingen vragen verwachten over oppervlakte en inhoud. Ook zullen ze in staat moeten zijn om oppervlakte en inhoudsmaten met elkaar te vergelijken. Begrip van meetkunde vraagt van leerlingen dat ze in staat zijn om 3D figuren te begrijpen, kennis van vormen en figuren en het begrijpen van kaarten.

Bij het onderdeel ´tijd´ worden vragen gesteld over het lezen van klokken, maar ook bereken hoe lang iets geduurd heeft. Ook moeten leerlingen in staat zijn om te beredeneren op welke dag een bepaalde datum valt, wanneer er een dag en een datum gegeven is. Verder is begrip van dagen, weken en maanden onderdeel van de entreetoets.

Het laatste onderdeel van de entreetoets is geld. In dit onderdeel komen vragen voor over wisselgeld, geldbedragen bij elkaar optellen, bedragen omrekeken als de wisselkoers gegeven.

entreetoets rekenen groep 7

Bereid je kind voor op de entreetoets!
Rekenbijles groep 7.

Elke week bijles rekenen voor € 32,50 per maand.