Citotoets taal: werken aan taalvaardigheid

In de CITO toets wordt de taalvaardigheid van je kind getest. In totaal zijn er 100 opgaven op het gebied van taal. Er worden vier verschillende vaardigheden getest, namelijk schrijven van teksten, spelling, begrijpend lezen en woordenschat. In de training van betaalbarebijles.nl zal ook aandacht besteed worden aan grammatica en het gebruik van leestekens. Omdat wij van mening zijn dat het goed beheersen van deze vaardigheden van belang is voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen.

Direct aanmelden voor de online cito-training taal?

Je kind aanmelden

Schrijven tijdens de Cito-bijles

De module schrijven de de Cito-toets bestaat uit 30 opgaven. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij in staat zijn om fouten die in geschreven teksten staan te verbeteren. De leerlingen krijgen teksten voor zich waarin fouten zijn gemaakt, er staan woorden in de verkeerde volgorde, of er staan herhalingen in een zin of er zijn verkeerde voorzetsels gebruikt. Ook moeten ze in staat zijn om te herkennen wanneer er een verkeerd spreekwoord of gezegde wordt gebruikt. Op scholen leren kinderen hoe ze een tekst moeten schrijven, maar voor veel leerlingen is de vraagstelling zoals in de Citotoets gebruikt nieuw. In de Cito-training van betaalbarebijles.nl zullen de kinderen ervaring opdoen met deze vorm van vragen stellen en krijgen ze ruimschoots de gelegenheid om dit te oefenen.

Begrijpend lezen voor kinderen in groep 8

De module begrijpend lezen van de Cito-toets bestaat uit 30 opgaven. In deze module krijgen leerlingen inhoudelijke vragen over geschreven teksten. In de Citotraining zal er geoefend worden met het kritisch lezen van teksten, ook krijgen de leerlingen uitleg over hoe je vragen over teksten kunt beantwoorden en zal er geoefend worden met vraagstellingen die overeenkomen met de vraagstelling zoals in de Citotoets.

Spelling

De module spelling bestaat uit 20 opgaven. Waarin zowel werkwoordspelling als spelling van moeilijke woorden wordt getest. In de Citotraining zullen alle regels die de leerlingen op school hebben geleerd nogmaals herhaald worden op een tempo dat past bij de leerling.

Woordenschat

De module woordenschat van de Cito-toets bestaat uit 20 opgaven. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij in staat zijn om de juiste definitie van een woord te geven. Ook moeten ze in staat zijn om woorden met ongeveer dezelfde betekenis te herkennen, ze moeten bijvoorbeeld begrijpen dat wandelen, lopen en slenteren ongeveer hetzelfde betekend. In de training zullen de kinderen hiermee oefenen. Ook krijgen ze uitleg over begrippen, gezegdes.

citotoets taal groep 8

Bereid je kind voor op de Citotoets!
Bijles taal voor alle kinderen in groep 8.

Elke week bijles voor € 32,50 per maand.