Citotoets rekenen: wekelijkse bijles rekenen om rekenvaardigheden te verbeteren

Met behulp van de CITO toets worden de rekenvaardigheden van leerlingen uit groep 8 getest. In totaal zijn er 60 opgaven op het gebied van rekenen. Er zijn drie modules. Getallen & bewerkingen, verhoudingen, breuken & procenten en als derde meten & meetkunde.

Online training Citotoets rekenen: direct aanmelden?

Meld je kind aan

Getallen en bewerkingen

De module getallen & bewerkingen bestaat uit 25 opgaven. In deze module wordt een brede rekenkundige vaardigheid verwacht van leerlingen. Er wordt getest hoe goed de leerlingen zijn in hoofdrekenen, vermenigvuldigen en delen, optellen en aftrekken. Ook wordt er van leerlingen verwacht dat ze begrijpen hoe tallen zijn opgebouwd, ze moeten bijvoorbeeld snappen dat in het getal 8965 de 6 60 waard is. In de Cito-training van Betaalbarebijles.nl zal aandacht besteed worden aan het automatiseren van de tafels, optellen en aftrekken. Ook leert je kind hoe het wat ingewikkeldere sommen het beste kan oplossen. De uitleg in de training zal aansluiten bij het huidige niveau van de leerlingen. Doordat de uitleg in de Cito-bijlessen goed zal aansluiten, wordt het hoogste rendement behaald.

Verhoudingen, breuken en procenten

De module verhoudingen, breuken & procenten van de CITO toets bestaat uit 20 opgaven. Van de leerlingen in groep acht wordt verwacht dat ze in staat zijn om breuken op te tellen en van elkaar af te trekken. Ook moeten ze in staat zijn om een breuk om te zetten in een (komma) getal. Verder moeten leerlingen in staat zijn om berekeningen te maken met verhoudingen. Wanneer ze bijvoorbeeld weten hoeveel gram pasta je nodig hebt voor vijf personen moeten ze kunnen uit rekenen hoeveel gram er dan nodig is voor zeven personen.

Meten, meetkunde, tijd en geld

De derde module is meten & meetkunde. In de Citotoets zitten 15 opgaven die hierover gaan. Deze module is op te delen in twee soorten opgaven, namelijk tijd & geld en meten & meetkunde. De leerlingen in groep acht moeten in staat zijn om berekeningen uit te voeren op het gebied van tijd, bijvoorbeeld berekenen hoe lang iets duurt of uitzoeken op welke dag een bepaalde datum valt. Ook moeten leerlingen in staat zijn om te rekenen met geld, bijvoorbeeld uit rekenen hoeveel wisselgeld je krijgt of uit rekenen hoeveel geld je hebt als je weet welke muntjes je hebt. De opgaven binnen het domein meten & meetkunde hebben betrekking op inhoud, lengte, oppervlakte en 3d figuren. We hebben gezien dat veel leerlingen dit heel lastig vinden. Daarom zal er binnen de training veel aandacht besteed worden aan uitleg en oefenen.

citotoets rekenen groep 8

Bereid je kind voor op de Citoets!
Rekenbijles groep 8.

Elke week bijles rekenen voor € 32,50 per maand.