Begeleiding groep 8 naar de brugklas

Brugklasvoorbereiding: zonder zorgen lekker naar de brugklas!

Na de basisschool gaat je kind een geheel nieuwe fase in. Was vroeger de stap naar de “grote school” al een stevige, nu is die stap nóg groter. Nu gaat je kind definitieve stappen zetten richting de toekomst!

De stap vanuit groep 8 naar het voortgezet onderwijs is heftig. Nieuwe vakken, een nieuwe omgeving, per vak een andere docent, echt huiswerk, regelmatig veel proefwerken en: niet meer tot de oudsten van de school behoren, het zijn veel ervaringen die er bij je kind in kunnen hakken. En: je kind wordt puber. Met alle bijkomende neveneffecten van dien!

Begeleiding naar de brugklas toe

Speciaal voor jouw kind ontwikkelden wij een stevige cursus die je kind kan helpen om de eerste stappen richting de brugklas al voor de zomervakantie te zetten. Wij leren je kind met een aantal belangrijke zaken omgaan. Beter de goede stappen te vroeg geleerd, dan vergissingen later afleren!

Omdat jouw kind niet geïsoleerd in zijn/haar klas zit en omdat jouw kind niet de enige is die hiermee te maken krijgt bieden wij deze brugklasvoorbereiding in groepsvorm aan. Samen met leeftijdgenoten wandelen ze stap voor stap in de richting van het grote moment: de overstap naar het voortgezet onderwijs.

Door een combinatie van individuele aandacht, peerfeedback, samen ervaringen en kennis uitwisselen gaan we jouw kind optimaal op die grote stap voorbereiden.

Brugklasvoorbereiding

In de brugklasvoorbereiding schenken we aandacht aan de volgende onderdelen:

  • Vragen die jouw kind heeft over het Voortgezet Onderwijs
  • Structureren en organiseren van het schoolwerk
  • Planning(svaardigheden)
  • Vakspecifieke leermethodes
  • Talen
  • Exacte vakken
  • Leervakken
  • Tips en tricks om de eerste maanden in de brugklas door te komen

De cursus bestaat uit 8 sessies voor de zomervakantie. Vier weken na de start van het schooljaar 2015/2016 hebben wij een terugkomsessie om de eerste ervaringen uit te wisselen en de laatste vragen te beantwoorden.

Groep 8 --> Brugklas
Nu inschrijven!