Wekelijks bijles voor de rekentoets

di, 1 september 2015

bijles rekentoets

Dit schooljaar wordt begonnen met de verplichte rekentoets. Gebleken is dat de gemiddelde scholier niet over voldoende rekenvaardigheid beschikt. Vandaar dat de scholen verplicht zijn hun leerlingen rekenonderwijs te geven. Leerlingen kunnen vier keer examen doen. Uiteindelijk moet er voor de rekentoets een voldoende worden gehaald. Dit jaar geldt nog dat de leerling met een 5 voor de toets is geslaagd. In de loop van de tijd zal de leerling minimaal een 6 moeten halen.

Rekenbijles

Betaalbare bijles geeft rekenbijles aan alle scholieren van het voortgezet onderwijs. De bijlessen rekentoets worden in beperkt klassikaal verband gegeven. Wekelijks wordt 75 minuten bijles gegeven. Per bijles wordt een onderdeel van de rekenmodules behandeld.

Gratis instaptoets

Om het instapniveau van de leerling te bepalen wordt eerst een instaptoets afgenomen. Aan de hand van de uitslag wordt bepaald welke modules nog aandacht vereisen. De uitslag wordt vergezeld van een advies. Bij aanmelding voor bijles rekentoets wordt aan de hand van de uitslag van de instaptoets bepaald in welk bijlesgroep de leerling zal worden geplaatst.

Maandelijkse voortgangstoets

Om de vorderingen van de leerlingen goed te volgen kunnen de leerlingen maandelijks een voortgangstoets afleggen. De uitslag van deze toets geeft aan welke onderdelen eventueel nog moeten worden gefinetuned.

Bijles door ervaren docenten

De rekenbijlessen worden gegeven door speciaal getrainde en ervaren rekendocenten. Zij weten als geen ander hoe de lastige onderdelen voor de leerlingen begrijpelijk te maken. Zij weten als geen ander door de problemen de oplossingen te vinden.

Rustige sfeer maar aandacht voor iedereen

De rekentoets-bijlessen worden via het internet gegeven. De docent heeft tijdens de bijles de regie in handen en is in staat om iedere leerling voldoende aandacht te geven. De sfeer tijdens de bijlessen is rustig. De bijlessen zijn interactief. Dat betekent dat de leerlingen zelf ook bezig zijn met het toepassen van de behandelde rekenstof.

Leren van elkaar

Tijdens de rekentoets bijlessen leren de leerlingen ook van elkaar. Doordat iedereen hetzelfde niveau, zijn de problemen die worden aangedragen voor iedereen herkenbaar. Doordat iedereen tijdens de bijles vragen kan stellen leren de leerlingen van elkaars vragen en problemen. Omdat de leerlingen van elkaars vragen en de hierbij aangedragen oplossingen leren vindt er op leergebied een wederzijdse kruisbestuiving plaats. De leerlingen leren van de docent én van elkaar. Een intensievere en effectievere werkvorm is niet denkbaar.

10 jaar ervaring met het geven van bijles via het internet

Betaalbarebijles.nl is de uitvinder van online begeleiding in Nederland. Inmiddels doen wij dit werk al 10 jaar. Wij zijn hierin uniek in Nederland en de kwaliteit die wordt geboden staat op eenzame hoogte. Na iedere les vragen wij de leerlingen om hun oordeel. Waar maak je het mee, dat de onderwijsgever na afloop van iedere les aan zijn leerlingen vraagt om de gegeven les en de docent met een cijfer te beoordelen? Wij stellen hoge eisen aan onze kwaliteit. Als wij een beoordeling lager dan een 7 tegenkomen dan wordt dit intern direct besproken. Dat is het moment om te zien wat er tijdens de bijles mogelijk verkeerd is gegaan en daar waar nodig bij te sturen.

Hoge kwaliteit voor een betaalbare prijs!

De bijles worden wekelijks gegeven. De kosten hiervoor bedragen € 32,50 per maand. Dat is een uitzonderlijk laag bedrag voor een uitzonderlijk hoge kwaliteit! Laat je kind de gratis instaptoets doen! Schrijf je kind in voor afname van de gratis instaptoets en ontvang daarna de uitslag en gratis advies!

Meer over de rekentoets vind je hier https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/inhoud/toetsen-examens-taal-en-rekenen/extra-maatregelen-rekenonderwijs.