Als de school begint, ben je dan met alles bij?

ma, 6 juli 2015

bijles-zomervakantie Er zijn leerlingen die met de hakken over de sloot zijn overgegaan. Bepaalde vakken zijn afgerond naar een 6 en dat komt omdat ze in de laatste weken voor de zomervakantie nog even hard hebben gewerkt om hun laatste proefwerk goed te maken.

Een 6 op het eindrapport

“Als ik voor mijn laatste toets een 7 haal, dan krijg ik een 6 op mijn rapport” Deze zin horen wij in de laatste weken voor de zomervakantie zo vaak. Er zit natuurlijk hier en daar wat variatie in. De ene leerling heeft aan een 6 voldoende terwijl de andere leerling op een “wondertje” hoopt.

Zwakke cijferstand in maart

Vanaf de maand maart zien wij deze categorie leerling vaak binnenkomen. Wat ze gemeenschappelijk hebben is een zwakke cijferstand en het feit dat ze ook qua kennis niet helemaal met de klas bijlopen.

Onze docenten doen hun werk gewoon erg goed

Bij bijles concentreren we ons in de laatste maanden meestal puur op de proefwerkstof. Vaak melden leerlingen zich wat laat aan en de resterende tijd is vaak krap. Tijdens onze laatste vergadering kreeg ik de gegevens binnen van alle leerlingen die zich laat hadden aangemeld. Wat gekscherend zei een van de studiecoördinatoren: “We doen ons werk veel te goed, onze leerlingen scoren allemaal hoge cijfers”. Een uitspraak die aan de ene kant grappig was bedoeld, maar aan de andere kant ons allemaal blij maakte. Onze docenten doen hun werk gewoon erg goed.

Geen tijd voor basisachterstanden

Maar... wat onze docenten goed doen, dat is hun leerlingen goed voorbereiden op hun proefwerk. Waar zij meestal geen tijd voor hebben is om hun basisachterstanden weer op niveau te brengen.

Bijles met een resultaatgerichte houding

Meestal hoeven de leerlingen na hun laatste succesvolle proefwerk geen bijles meer. Men neemt bijles met een wat resultaatgerichte houding: het gaat om het cijfer, het gaat om overgaan naar de volgende klas.

Het jaar erop

Maar volgend schooljaar lopen deze leerlingen vrijwel meteen weer tegen datzelfde vak aan. Het klasniveau stijgt snel, dat is het logische gevolg van het feit dat de leerling is overgegaan. We zien heel vaak dat deze leerlingen het volgende schooljaar een rampjaar meemaken. Ze zijn overgegaan met een 5,6 die is afgerond naar een 6. De basiskennis is en blijft zwak en doordat de leerling al snel het klas niveau niet meer kan bijbenen wordt de negatieve spiraal vrij snel ingezet.

Ben je met alles bij?

Voor deze leerlingen is de vraag boven deze blog: “Ben jij met alles bij”? Als je de hiervoor beschreven situatie herkent, zorg er dan voor dat je in het begin van het schooljaar ook echt bij bent. Je kunt zelfs al in de zomervakantie (al dan niet vanuit jouw vakantieadres) al bijles volgen en zodoende je achterstanden (en denk er aan: alle kennis van alle jaren hiervoor doet ook volgend jaar mee!) snel bij laten spijkeren.

Bijles in de vakantie

Ben jij met alles bij? Nee, neem dan nog snel wat bijlessen en zorg dat je je eerste proefwerk in oktober zo voldoende mogelijk maakt.