Bijles wiskunde volgt je kind lekker vanuit huis!

Betaalbarebijles heeft inmiddels jarenlange ervaring met het geven van bijlessen. Onze tientallen docenten geven op een unieke manier bijles. Zij doen dat online. Daardoor kan jouw kind lekker vanuit huis bijles wiskunde volgen. Online bijles zorgt ervoor dat de kosten laag zijn, maar de kwaliteit hoog. We hebben geen gebouwen die we moeten onderhouden, maar we hebben wel een stevige organisatie, die dagelijks de kwaliteit bewaakt.

Online bijles wiskunde voor VMBO, HAVO en VWO!

Wiskunde is een vak dat op het voortgezet onderwijs belangrijk is. Of je kind nu wel of geen wiskundeknobbel heeft, in elke schoolcarriërre is wiskunde onmisbaar.

Wiskunde kent veel verschilllende onderwerpen. Zo kan jouw kind goed scoren als het gaat om cijferen, tabellen en grafieken, maar een potje maken van oppervlakte of inhoud berekenen. Of misschien van breuken, haakjes wegwerken of hoeken. Onze bijlesdocenten helpen je kind om tijdens de bijles bij te komen met de lesstof. Daarbij kijken we ook naar de achterstanden.

Er worden veel verschillende lesmethodes gebruikt in de wiskundeles. Moderne Wiskunde, Getal en Ruimte, Netwerk, Math4All. Elke methode heeft zijn eigen sterke en zwakke punten. Bij Betaalbarebijles kennen we alle methodes. Krijgt je kind een bijles wiskunde, dan kijken we eerst naar de stof en dan naar de methode. We zorgen ervoor dat je kind de lesstof zó gaat beheersen, dat het ook oefeningen kan maken die nét iets anders zijn dan de lesmethode.

Je zult merken dat je kind snel baat heeft bij een wiskundebijles. Sommige leerlingen nemen elke week 1 of 2 bijlessen bij Betaalbarebijles, andere leerlingen kiezen ervoor om af en toe een paar bijlessen te nemen. Zit je kind in de bovenbouw, kijk dan op de pagina's voor wiskunde A of wiskunde B.

goedkope bijles wiskunde

Wat let je om het gewoon eens te proberen?

Boek een gratis probeerles >>

Bijles voor een betaalbare prijs

Bij Betaalbarebijles is bijles goedkoop en betaalbaar. De prijzen van een bijles: tussen € 20,50 en € 22,50.

Lees meer

Boek direct een bijles

Leerlingen geven een beoordeling voor hun bijles

Ontdek zelf wat leerlingen vinden van de bijlessen van Betaalbarebijles.

Bijles, CITO-training en examentraining